_MG_5652-764275

Arabų kultūra susiformavo dar viduriniais amžiais, arabų ir jų nukariautose teritorijose: Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje, Pietvakarių Europoje, kur susidarė savitos vietinių patiekalų, meno dirbinių ir visuomenės normų tradicijos. Šiais laikais daugelyje Europos (ypač Vakarų) šalių galima pastebėti nemažai arabų kraštų gyventojų, kurie išskirtinai asocijuojasi su islamo tikėjimu. Tačiau, ar tai tikrai galima laikyti vieninteliu plačiai paplitusios kultūros skiriamuoju bruožu? Galbūt arabų kraštai ir kultūros tradicijos yra daug įvairesnės?

Arabų paveldo šaknys siekia VII a., kai arabų Kalifate buvo sudaryta atskira valstybė iš nukariautos Sirijos, Palestinos bei Šiaurės Afrikos regionų. Jiems įtaką darė aplinkinių kraštų kultūros, kaip romėnų, graikų, kinų, indų, padėdamos formuoti atskiras tradicijas. Didžiausiuose miestuose – sostinėse (Damaske, Mekoje) įsikūrė mokslo centrai, kuriuose susidarė sąlygos plisti filosofijos, architektūros bei kitų sričių idėjoms ir atradimams, kurie garsina kraštą iki šių dienų. Tokios sąvokos, kaip matematika, algebra ar logaritmai yra iš arabų kraštų, tačiau tikslūs apskaičiavimai nebuvo vien teorija – jie pritaikyti įrengiant drėkinimo sistemas, braižant žemėlapius.

Kalbant apie visuomeninį ar šeimos gyvenimą, kai kuriems Europos gyventojams griežtos taisyklės atrodo nesuprantamos. Jau plačiai žinoma, kad didžiojoje visuomenės dalyje vyrauja tradicijos, kurios nubrėžia ryškią liniją tarp vyrų ir moterų teisių bei pareigų. Šeimos maitintojo pareiga yra visapusiškai aprūpinti žmoną, vaikus, o moteris atsakinga už namų ir vaikų priežiūrą. Šeimos statusas yra aukštesnis nei bet kokio kito individo ar net valstybės. Itin rūpinamasi reputacija, garbe ir pasitikėjimu, jei tai prarandama, visuomenė ir artimieji griežtai pasmerkia. Dėl šios priežasties viešumoje stengiamasi elgtis nepriekaištingai, o senolių nuomonė laikoma neginčijama.

Nors Arabijoje išpažįstama ir krikščionybė ar judaizmas, labiausiai paplitęs islamas daro neužginčijamą įtaką visoms gyvenimo sferoms. Pavyzdžiui, į islamo tradicijas atsižvelgiama net ir versle, kas yra gana neįprasta Vakarų kultūrai. Vieni iš skiriamųjų bruožų – šeimos bendradarbiavimas visose srityse, todėl verslo partneriais gali būti nuo artimiausių iki tolimiausių giminių ir jiems bus teikiamas prioritetas. Taip pat itin svarbu pabrėžtinai mandagus bendravimas ir etiketo normų laikymasis. Be to, šeimos tema beveik neliečiama – ja kalbėti arabų kilmės verslininkai nėra linkę. Taigi dažnai su aršumu ir agresija siejami arabai iš tikrųjų yra linkę į diplomatiškus santykius, bekompromisinį šeimos saugojimą ir tradicines pažiūras.