Artimųjų rytų moterys

“Vyrai viršesni už moteris, nes taip lėmė Alachas”. Ši frazė daugybę amžių buvo neginčijamas faktas islamo šalyse. Vyras yra šeimos galva, jis yra žmogus, be kurio palaiminimo moteris negali išeiti iš namų, negali kalbėti su kitais. Korane teigiama, kad vyras turi teisę sudrausminti žmoną. Tačiau, ką reiškia “drausminimas”, ir kokiomis formomis jis pasireiškia žino ne kiekvienas. Smūgiai į veidą ir draudimas eiti iš namų tai tik švelniausia bausmės forma, kurios nusipelno „bloga“ moteris. Daug baisesni dalykai yra nudeginimai rūgštimi, kūno ir veido apipjaustymai, užmėtymai akmenimis ir begalė kitų šiurpių ir mums nesuprantamų sudrausminimo būdų.  Ir nepaisant to, kad moterų padėtis Artimųjų Rytų šalyse gerėja, net ir šiomis dienomis pasitaiko atvejų, kuomet vyras „pamoko“ moterį sieros rūgštimi vien dėl to, jog ji nesutiko už jo tekėti ar tiesiog nepanoro su juo susitikti.

Moterų padėtis gerėja.

„Vyrai viena pakopa aukščiau už jas (žmonas, moteris)“ — taip teigia Koranas. Daugelyje tradicinių, islamą išpažįstančių šeimų namuose šie žodžiai yra šventi ir taikomi realiame gyvenime. Tačiau, paskutiniais dešimtmečiais įvairios tarptautinės bendruomenės, ginančios moterų teises, sugebėjo atlaisvinti moteris varžančius pančius ir bent kiek pagerinti jų gyvenimo sąlygas. Didžiojoje dalyje musulmonų šalių moterys turi teisę laisvai balsuoti, mokytis ir studijuoti, steigti verslus. Nepaisant to, lygybės problema toli gražu nėra išspręsta. Moterų gyvenimas įvairiose islamo valstybėse labai skiriasi. Kai kurios šalys nenori įsileisti liberalių idėjų ir pakeisti tūkstančius metų nusistovėjusios tvarkos bei tradicijų. Tokiose valstybėse, kaip Afganistanas ir Pakistanas gausu radikalų grupuočių, kurios mergaičių mokyklas laiko prieštaraujančiu islamui reiškiniu ir jas degina. Tuo tarpu Irano Islamo Respublikoje universitetus baigia kur kas daugiau merginų nei vaikinų. Studentės ir studentai sėdi tose pačiose auditorijose ir mokosi tuos pačius dalykus. Saudo Arabija yra vienintelė pasaulyje valstybė, kurioje moterims draudžiama vairuoti automobilį, tačiau moterys gali vaikščioti neužsidengusios veidų, keliauti nelydimos vyrų ir valgyti drauge su jais. Pakistane sanguliavimas baudžiamas kalėjimu. Už nesantuokinius santykius netekėjusios moterys baudžiamos šimtu rimbo kirčių, ištekėjusios mirtinai užmėtomos akmenimis.

Nors moterų padėtis musulmoniškuose kraštuose keičiasi į gerąją pusę, vis dėl to, daugelyje valstybių moterys diskriminuojamos ir žeminamos. Įvairūs smurto atvejai, draudimai ir apribojimai tik įrodo, kad ši problema vis dar aktuali ir turi būti sprendžiama pasauliniu lygiu.