Europa

Europa yra vienas iš pasaulio žemynų, kurio plotą sudaro 10,4 milijono kvadratinių kilometrų. Europos kontinentas užima 1/15 – ąją visos pasaulio sausumos teritorijos. Europos kilmė, kaip ir Europos ribos yra ginčytinas klausimas, kadangi žmonės vis dar nesugeba ribų nustatyti, kaip ir išsiaiškinti iš kur kilęs Europos žemyno terminas.

Kartu su Azijos žemynu Europa sudaro Eurazijos žemyną – patį didžiausią žemyną Žemėje. Eurazijos plotas apima netgi 36 procentus Žemės sausumos ploto, o jame gyvena maždaug 5 milijardai gyventojų. Eurazijos, kaip ir pačios Europos ribos yra nežinomos, jos nustatomos tik apytiksliai.

Europos kontinentas yra trečias pagal gyventojų skaičių žemynas Žemėje, jame gyvena maždaug 717 milijonai žmonių. Europa dar kitaip yra vadinama „Senuoju kontinentu“ – tai yra priešprieša Amerikai, kurią žmonės vadina „Naujuoju kontinentu“.

Europa yra skirstoma į:

• Šiaurės Europa;
• Pietų Europa;
• Vidurio Europa;
• Vakarų Europa;
• Rytų Europa.

Geografiniais duomenis nustatyta, kad Šiaurės Europos krantus skalauja Arkties vandenynas, vakaruose driekiasi Atlanto vandenynas, pietryčiuose galima išvysti Juodąją ir Kaspijos jūras, o pietuose – Viduržemio jūrą. Europą nuo Azijos rytuose skiria įvairūs gamtos elementai, tokie kaip Uralo ir Kaukazo kalnai, Uralo upė, Kaspijos, Juodoji ir Marmuro jūros, Bosforo ir Dardanelų sąsiauriai, Egėjo jūra, Kretos jūra bei Viduržemio jūra. Europą nuo Afrikos skiria Gibraltaro sąsiauris ir Viduržemio jūra.