Mada

Su „mados“ sąvoka žmonės susiduria kiekvieną dieną. Ši sąvoka dažniausiai yra tapatinama su drabužiais, tačiau ne tik drabužiai gali būti madingi. Mada yra viskas, ką žmonės kuria, ji gali būti vartojama net norint įvardinti žmonių poelgius, įpročius, gyvenimo būdą, tam tikras pasirenkamas situacijas. Su mados reiškiniu susiję visi žmogaus poelgiai, dalykai, kuriuos jis renkasi kiekvieną dieną.

„Mada“ sąvoką vieni kildina iš lotynų, kiti iš prancūzų kalbos, tačiau bet kuriuo atveju jos aiškinimai yra panašūs, mada tai saikas, maniera, tam tikras pasirinktas būdas. Madai labai svarbus kažkokio skonio iškilimas, išsiskyrimas tarp kitų tam tikroje aplinkoje ir tam tikroje situacijoje.

Mada yra nuolatos kintantis ir itin sudėtingas reiškinys. Šio reiškinio kitimas priklauso nuo daugelio aspektų, o vienas pagrindinių yra bėgantis laikais ir besikeičiantis žmonių požiūris į tam tikrus dalykus. Įdomus dalykas, kad bėgant metams mada vis tiek sugrįžta, žinoma, patobulėjusi, pasipildžiusi, įgavusi kitokių elementų, tačiau tokia pati. Mada sugeba atspindėti pagrindinius socialinius pokyčius, ekonominius, politinius ir net kultūrinius reiškinius. Mada atspindi visą žmogaus atsinaujinimo poreikį, žmogų praturtina ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus, patobulina jo estetinę patirtį naujomis formomis, koloritu ir proporcijomis.

Mada neatsiranda iš niekur, ją kuria dizaineriai, kurie pasitelkia tam tikrus elementus ir atranda kažką naujo, bet kartu ir seno. Tam tikras tendencijų įvairoves įtakoja visuomenė, technologijų vystymasis ar vertybės.