sventiniai balionai
Anksčiau balionai buvo gaminami iš kiaulių pūslių ir gyvūnų žarnų. Actekai buvo pirmieji, kurie sukūrė pirmąsias balionų skulptūras iš katės žarnų ir jas aukojo dievams. Kūriniuose Šveicarų Robinzonų šeima (1813 m.) ir Mobis Dikas (1851 m.) minima, kad balionai buvo...Plačiau
Didieji geografiniai atradimai (DGA)
Technikos laimėjimai, tokie kaip kompaso, astraliabijos, karavelės ar portulano išradimai, noras atrasti naują jūrų kelią į Indiją aplenkiant turkų bei arabų valdas, metalo, aukso ir sidabro reikalingumas bei svarba ūkiniams tikslas paskatino pasaulio tyrinėjimą XV – XVI a. Šis laikotarpis...Plačiau