Politika

Politika bendrąja prasme yra suprantama kaip nuolatinio reguliavimo veikla, kuri egzistuoja tam tikroje visuomenėje. Būtent šis terminas nurodo kiekvienos valstybės gyvenimą, sąvoka susijusi su valstybe, joje gyvenančių žmonių gyvenimu, jų socialine situacija.

Politika apibrėžiama kaip:
– Viešoje erdvėje esančios valdžios formavimo technologija, pačios valdžios formavimasis;
– Aristotelis kadaise šią sąvoką apibrėžė kaip valdymo meną;
– Visuomenėje paskirstytos privalomosios vertybės;
– Viešųjų reikalų valdymo procesas, kuris organizuoja žmonių gyvenimą visuomenėje, reguliuoja jų veiklą, su valstybės gyventojų pagalba nustato bendras privalomas taisykles pačioje visuomenėje arba visoje valstybėje.

Politiką kaip objektą tyrinėja politologija, o šioje srityje dirbantys žmonės vadinami politikais. Visais laikais politikos formos ir valdymas skyrėsi, skiriasi ir naujausiais laikais, šiuo metu pati populiariausia valdymo forma yra demokratija.

Politiką sudaro nemažas spektras, kuris susideda iš dviejų pusių: politinė kairė ir politinė dešinė. Demokratinėje visuomenėje kiekvienas žmogus, individuali asmenybė renkasi patinkančią pusę, demokratišku būdu balsuoja ir išrenka jam labiausiai priimtinas skelbiamas tam tikrų partijų tiesas.

Lietuvos politinė sistema

Lietuvos Respublika yra daugiapartinė parlamentinė respublika su kai kuriais prezidentinio valdymo požymiais. Šioje valstybėje politinės partijos yra išrenkamos demokratinio ir slapto balsavimo metu. Įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso Lietuvos Seimui, o įstatymų vykdomoji valdžia priklauso Vyriausybei. Lietuva priskiriama prie centralizuotos unitarinės valstybės, kurios savivalda yra vienpakopė.