Lietuvių kalbos istorija

Lietuvių kalba – tai kalba, kuria kalba apie 3 000 000 žmonių. Ir tai yra labiausiai vartojama kalba iš rytų baltų kalbų. Mūsų gimtąja kalba šnekama ir Baltarusijoje ir Lenkijos šiaurės rytinėje dalyje. Tai vadinamosios lietuvių kalbos salos. Nemaža dalis lietuviakalbių yra ir JAV, Kanadoje, JK, Airijoje, Ispanijoje. Austrijoje, Vokietijoje, Latvijoje bei kitose pasaulio šalyse, kuriose yra apsigyvenę lietuvių kilmės išvykėliai.

Mūsų lietuvių kalba yra iš rytų baltų šakos kalba. Ji, kaip atskira kalba, pradėjo kurtis ir vystytis nuo VI – VII a. kilusi kalba. Tuomet, kai latvių ir lietuvių kalbos atsiskyrė viena nuo kitos, lietuvių kalba ėmė skilti į tarmes. Pagrindinėmis tarmėmis laikomos aukštaičių ir žemaičių, kurios, manoma, susiformavo apie XIII – XIV a. Bėgant laikui šios tarmės pradėjo skilti į patarmes, o šios į šnektas ir pašnektes.

Aukštaičiai turi tris pagrindines patarmes, kurios vadinamos pagal geografinį išdėstymą – rytų, vakarų ir pietų aukštaičių (dzūkai) patarmės. Analogiška situacija atsitiko ir su žemaičių tarme, kuri suskilo į tris patarmes: vakarų, šiaurės vakarų ir pietų žemaičius.

Dabartinė literatūrinė lietuvių kalba, kuria kalbame šiandien, remiasi vakarų aukštaičių, kitaip tariant suvalkiečių tarme. Būtent ši tarmė išlaikė senesnį fonetikos ir morfologijos braižą.

Pirmasis lietuviškas tekstas atsirado 1503 m. Štrasburge išleistos knygos „Tractatus sacerdotalis“ paskutiniajame puslapyje, kuriame ranka buvo užrašytas maldos tekstas. Asmuo, kuris tą tekstą ten užrašė, iki šiol yra nežinomas. Knygoje parašytas tekstas remiasi dzūkų tarme. Manoma, kad tokio pobūdžio tekstų, būta ir anksčiau, dar XIV a., tačiau įrodymų nėra.

Pirmoji spausdinta lietuviška knyga – visiems gerai žinomas Martyno Mažvydo „Katekizmas“, kuris buvo išleistas 1547 m. Ši knyga parašyta žemaičių tarmės pagrindu. Katekizme buvo pateiktas ir pirmasis elementorius, kuriame pateiktas lietuviškas raidynas ir keletas gramatikos terminų. Šios knygos išleidimas buvo postūmis plėstis ir kurtis lietuvių literatūrinei kalbai.

katekizmas

Ilgą kelią nuėjo mūsų kalba, kuria kalbame šiandien. Svarbu paminėti, kad tai viena seniausių pasaulio kalbų, kuria galime didžiuotis ir kalbėti laisvai.

Informaciją parengė:
Vertimų biuras – Baltijos vertimai