Suspausto oro panaudojimas pramonėje

Suspaustas oras iki šių laikų naudojamas daugelyje pramonės šakų. Nors kai kur suspausto oro technologijas pakeitė kitos, tobulesnės sistemos, kitose vietose oras yra tiesiog nepakeičiamas. Suspaustą orą nesunku išgauti, pilnai užtenka atitinkamos galios kompresoriaus.

Įvairiems nešvarumams bei dulkėms pašalinti iš sunkiai prieinamų vietų. Niekas kitas to nedaro geriau nei teisingai nukreipta oro srovė. Ten kur negali praeiti joki kiti įrankiai, puikiai pasidarbuoja suspaustas oras. Jei nėra galimybės naudoti buitinį oro kompresorių, tuomet galima įsigyti slėginius balionėlius, kuriuose yra suslėgtas oras. Šios pakuotės gali užtekti buitinėms reikmėms, o tuomet, kai oras pasibaigia, jis yra tiesiog išmetamas.

Suspaustas oras dažymui. Nors kompresoriuje suslėgtas oras taip pat gamina vandens kondensatą, kuris galėtų kenkti dažams bei dažomų paviršių padengimui. Specialios technologijos bei papildomi įrengimai apsaugo nuo vandens kondensato patekimo į dažomą srautą, todėl ši problema išsprendžiama ir technologija plačiai naudojama.

Vakuuminiai keltuvai kranams. Šie priedai stipriai praverčia tam, kad būtų pasiektas efektingas perkėlimo procesas. Technologija naudodama suspaustą orą sukurią vakuumą, kurio pagalba gali būti pakelti įvairūs kroviniai. Procesas vyksta greitai, ir nereikalingi kiti priedai.