Vaskas de Gama – žmogus, kuriuo didžiuojasi visa Portugalija

Didžiųjų pasaulio valstybių istorijos puslapiuose įrašyti didūs žmonės ir jų žygdarbiai. Apie tokius žmones kalba ištisos kartos, kol galiausiai jie tampa savotiškais savo šalies simboliais. Vienu iš tokių asmenų yra tapęs iš Portugalijos kilęs keliautojas ir jūrininkas Vaskas de Gama.
&nbso;
Oficialiai manoma, kad šis žmogus gimė 1469 metais Sineso uoste , Alentežo provincijoje Portugalijoje. Dabar istorijos vadovėliuose šalia jo vardo yra prirašoma: ,,Portugalų jūrininkas, jūrų kelio iš Europos į Indiją atradėjas.“
&nbso;
Ir nežinia, kaip būtų susiklostęs jo gyvenimas, jei ne jo šeimos padėtis. Tuo metu, Portugalija buvo galinga jūrinė valstybė, tebeplečianti savo valdas kolonizacijos būdu kitų, dar nepažintų žemių ar salynų sąskaita. Vaskas de Gama, gimęs aukšto luomo šeimoje, taip pat turėjo galimybę prisidėti prie sparčios gimtosios savo šalies kolonizacijos.
&nbso;
Nors dabar tebežinoma labai mažai apie jo vaikystę ir viduriniuosius gyvenimo metus, tačiau žinoma, jog didžiąją jaunystės laiko dalį Vaskas de Gama praleido Lisabonoje, čia mokydamasis prestižiniame Lisabonos universitete. 1484 metais jis tapo jūrininku. Negana to, šis keliautojas gilino astronomijos ir navigacijos žinias, mokydamasis Evoros mokykloje.
&nbso;
XV amžiuje, Vaskas de Gama, aukštosiose mokyklose įgavęs žinių, nuprendė nieko nelaukti ir jas išmėginti praktiškai, tad leidosi ieškoti Indijos, tada taip išsvajotos žemės, dėl savo turimų augalų, o ypač produktų, pagamintų iš jų, pavyzdžiui, prieskonių.
&nbso;
Portugalija ir garsus jos uoostamiestis – Lisabona – 1497 metais tapo Vasko de Gamos kelionės į Indiją pradžios tašku. ,,Santa Maria de Belém“ laivu jis plaukė ir tuo pačiu tyrino Afrikos žemyno krantus, kyšulius, įlankas, šionykščių gyventojų kultūras.
&nbso;
Ši kelionė nebuvo lengva: dėl ligų, audringos jūros ir kitų kilusių problemų iš 170 žmonių Indiją tada pasiekė vos 55 asmenys. Tarpe jų buvo ir garsusis kelionės iniciatorius Vaskas de Gama. Tačiau ši istorija visgi baigiasi ne taip sėkmingai: grįžti atgal ir pačiam pasigirti savo tautai apie tokį žygį jam nepavyko, nes 1524 metų gruodžio 24 d. mirė.
&nbso;
Vasko de Gamos atrastas jūrinis kelias į Indiją kaip mat sustiprino šalies prekybines pozicijas, o Portugalija galėjo pelnytai lygiuotis į stipriausių kolonijinių valstybių, valdančių ištisus monopolius, titulą.