Kinų menininkai — savitos kultūros puoselėtojai

Kinai visada stebino savo tradicijomis ir savitu požiūriu į gyvenimą. Pasirodo, net ir tokie dalykai kaip menas ir filosofija taip pat nėra išimtis. Mokslininkai, studijuodami kinų meno filosofijos aspektus pastebėjo, jog Kinijoje menininko samprata  gerokai skiriasi nuo Vakaruose vyraujančių požiūrių į menininką, jo santykius su supančiu pasauliu ir meninės kūrybos procesą.

Vakarų estetikos ir meno filosofijoje menininkas neretai įvardijamas genijaus ir talento sąvokomis. Tuo tarpu, vakarietiškas menininko išskirtinumo sureikšminimas kinų meno filosofijai visiškai nebūdingas. Kinijoje menininkas save suvokia tradicijoje, kaip neatsiejamą ankščiau gyvavusios kultūros tradicijos elementą. Perdėtas egoizmas, savo nuopelnų sureikšminimas čia suprantamas kaip asmenybės savanaudiškumo ir nevisavertiškumo požymis.

Menininkas kinų kultūroje yra savita asmenybė, kuri formuojasi vien tik kultūros aplinkoje, vertina jos laimėjimus. Tikras menininkas, anot kinų meno filosofijos, kūrybinėje veikloje pasikliauna savo talentu, anksčiau sukauptos meno tradicijos galia, jos įsisavinimu ir tolesniu vaisingu plėtojimu, kuris suteikia galimybę kurti sudėtingiausias minčių ir įspūdžių kūrinius. Niekas, išskyrus patį menininką, negali išreikšti savo santykio su supančiu pasauliu taip nepakartojamai kaip jis. Siekdamas išreikšti savo dvasinio gyvenimo pilnatvę, vidinius išgyvenimus, slapčiausias mintis, menininkas privalo tarsi persijungti į kūrybingos asmenybės saviraiškos sritį, ir ieškoti intelektualių ryšių su kitų žmonių jausmais bei išgyvenimais.

Toks menininko statuso nusistovėjimas kinų civilizacijoje tiesiogiai siejasi su šalį valdančio elito poreikiais ir menininkų sluoksnio aktyviu įsijungimu į valstybės valdymo struktūras. Menininkų socialinį statusą įtakoja ir kinų imperijoje gyvavusi valstybinių egzaminų sistema, kuri iš pretendento į aukščiausius valstybinės tarnybos postus reikalauja gero meno teorijos pažinimo ir praktinių įgūdžių kaligrafijos, tapybos, poezijos ir kitų žinių menų srityse. Taigi, norint būti menininku Kinijoje neužtenka talento. Čia menininkas yra iš kultūros ir tradicijų kilęs žmogus, kuris ne tik moka vizualiai pateikti kūrinius, bet ir suvokia tikrąją jų prasmę.