Svarbiausios istorinės asmenybės: ar lengva palyginti?

Istorija labai plati tema, kurią, kaip bebūtų keista, gana sunku apibrėžti chronologiškai. Juk istorija galima laikyti ir vakarykščius įvykius, nors jų reikšmingumas ir abejotinas. Tačiau didžiųjų menininkų darbai neretu atveju taip pat buvo pradedami vertinti tik po jų mirties. Be to, jei pasaulyje gausu konfliktų (Artimuosiuose Rytuose, Azijoje, Balkanuose) dėl nesusikalbėjimo, išsilavinimo trūkumo ar informacijos stokos šiomis dienomis, ar gali būti vienareikšmiškai vertinami gilios praeities įvykiai ir asmenybės, apie kuriuos išlikusios tik istorijų nuotrupos?

Todėl renkant svarbiausias praėjusių amžių asmenybes sunku „pamatuoti“ reikšmingumą. Žvelgiant iš Lietuvos perspektyvos, svarbiausiais asmenimis galime laikyti nusipelniusius prezidentus, laisvės kovų didvyrius, tačiau pasaulinėje arenoje tai nebus aktualu. Tokiu atveju derėtų kaip kriterijų rinktis pasaulinį akiratį ir jo didžiąsias asmenybes. Tačiau, ar tai reiškia, kad savi didvyriai, kovotojai, rašytojai ar intelektualai yra menkesni? Taip pat sunku „pasverti“ ankstesnių, praeitų amžių žymias asmenybes lyginant su po jų sekusiomis. Pasikeitę laikai, aplinkybės, sąlygos, be to, ir su metais augantis arba, atvirkščiai, mažėjantis populiarumas. Be to, lieka neaišku, ar verta atsižvelgti į tik į šių dienų žinomumą ar lyginti praėjusiuosius laikotarpius, iš kurių, kaip minėta, ne visuomet išlikę pakankamai nešališkų duomenų.

Taip pat kaip vertinimo kriterijų galima rinktis profesiją, tačiau dainininkus, kitus atlikėjus girdime ar matome žymiai dažniau nei, pvz., medicinos ar technologijų srityje pasižymėjusius. Tokiu atveju, kaip įvertinti žymaus žmogaus populiarumą? Greičiausiai reikėtų lyginti atskiras sritis ir jų iškilias asmenybes individualiai, tačiau net Nobelio premijos laureatai nėra taip griežtai klasifikuojami. Visuomenė nėra vienalytė ir nekintanti, dažnai asmenybės svarbumas nustatomas pagal tai, kaip yra įvertinamas. Tačiau intelektualo, siekiančiam mokslo aukštumų, ir paprastam žemiškajam ar garbaus amžiaus senoliui sąvoka „reikšmingumas“ skiriasi ir nutarti, kas yra teisus bemaž neįmanoma. Tokiu atveju vėlgi galima remtis statistinės daugumos nuomone, tačiau, ar taip individas nepaskęs vienodumų jūroje?