JAV prezidento rinkimų ABC

Niekas neabejoja, kad JAV yra viena galingiausių valstybių pasaulyje. Valdyti tokią šalį yra ne tik labai rimtas, bet ir atsakingas darbas. Žmogus, išrinktas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu, yra ne tik savo šalies, bet ir didžiosios dalies pasaulio globėjas. Todėl, prezidento rinkimų procesas JAV yra sudėtingas, ilgalaikis ir daug pastangų reikalaujantis darbas.

JAV prezidento kandidatūrą gali teikti ne jaunesnis kaip 35-erių JAV gimęs amerikietis, kuris bent 14 metų gyvena šalyje. Dažniausiai į JAV prezidento postą kandidatuoja buvę ar esami gubernatoriai, senatoriai ar karininkai. Galutinėje kovoje įprastai suremia Respublikonų bei Demokratų partijų atstovai. Tačiau, dėl prezidento posto gali varžytis ir nepriklausomi kandidatai. Tapti respublikonų ar demokratų atstovu prezidento rinkimuose tikrai nelengva užduotis. Prieš prezidento rinkimus, vyksiančius lapkritį, reikia išsikovoti partijos palaikymą, tai yra balsų daugumą. Kova dėl delegatų balsų visoje JAV vyksta vasario-birželio mėnesiais.

Kova dėl delegatų balsų vyksta dvejopai. Pirmiausia vyksta įprasti rinkimai. Šiuos rinkimus organizuoja valstija ir jų metų rinkėjai tiesiog ateina į apygardą ir balsuoja už norimą partijos kandidatą. Antrasis delegatų balsų rinkimo būdas yra visuomeniniai susirinkimai. Pastaruosius organizuoja pačios partijos. Susirinkimų metu žmonės susirenka kokioje nors viešoje vietoje, pavyzdžiui, mokykloje. Tuo metu vyksta įvairaus pobūdžio agitacijos, sakomos kalbos, pašiepiamas konkurentas, stengiamasi pelnyti kuo daugiau rinkėjų simpatijų.

Rimčiausia kova dėl JAV prezidento posto prasideda rudenį. Tuomet prasideda tikroji kova, kuomet kandidatai kaip įmanydami stengiasi savo pusėn patraukti rinkėjus. Galutinis visuotinis balsavimas vyksta lapkričio 8 d., antradienį. Rinkimai vyksta rinkikų kolegijos principu. Tokių rinkikų iš viso yra 538. Kiekviena valstija turi skirtingą rinkikų skaičių, priklausomai nuo jos dydžio. Norint laimėti rinkimus, reikia surinkti 270 rinkikų balsų.